print the geometry of a rectangular screen region
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 

2 regels
90 B

AM_CFLAGS = -std=c99 -pedantic -Wall -Wextra -Wno-variadic-macros
bin_PROGRAMS = xrectsel