print the geometry of a rectangular screen region
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 

18 satır
203 B

.deps/
aclocal.m4
autom4te.cache/
build-aux/
config.h
config.h.in
config.log
config.status
config.status.lineno
configure
configure.lineno
Makefile
Makefile.in
stamp-h*
xrectsel
xrectsel-*.tar.gz
*.o
*~