print the geometry of a rectangular screen region
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

18 wiersze
203 B

.deps/
aclocal.m4
autom4te.cache/
build-aux/
config.h
config.h.in
config.log
config.status
config.status.lineno
configure
configure.lineno
Makefile
Makefile.in
stamp-h*
xrectsel
xrectsel-*.tar.gz
*.o
*~