Преглед на файлове

Bump minor version

master 0.3.1
lolilolicon преди 6 години
родител
ревизия
f61bf80b8a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      configure.ac

+ 1
- 1
configure.ac Целия файл

@ -1,4 +1,4 @@
AC_INIT([xrectsel], [0.3])
AC_INIT([xrectsel], [0.3.1])
AC_CONFIG_AUX_DIR([build-aux])
AM_INIT_AUTOMAKE([foreign subdir-objects -Wall -Werror])
AC_PROG_CC

Зареждане…
Отказ
Запис