25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 

16 satır
317 B

"""
Main program loop for SnakeSwitch
https://github.com/adafruit/snakeswitch
* Author(s): Brennen Bearnes
"""
import board
from snakeswitch import SnakeSwitch
from switch_config import LAYOUTS
SWITCH_PINS = (board.D5, board.D6, board.D9)
ss = SnakeSwitch(SWITCH_PINS, LAYOUTS)
while True:
ss.advance_frame()