Преглед на файлове

rgb-matrix.sh: use newer sha1 of github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix

pull/29/head
Flavio Fernandes преди 2 години
родител
ревизия
f215465572
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      rgb-matrix.sh

+ 1
- 1
rgb-matrix.sh Целия файл

@ -7,7 +7,7 @@
# we reference a specific commit (update this as needed):
GITUSER=https://github.com/hzeller
REPO=rpi-rgb-led-matrix
COMMIT=58830f7bb5dfb47fc24f1fd26cd7c4e3a20f13f7
COMMIT=814b79b5696d32dd1140304b41a1ec0068bb271a
if [ $(id -u) -ne 0 ]; then
echo "Installer must be run as root."

Зареждане…
Отказ
Запис